آموزشواحد آموزش صنایع رباتیک آراد با هدف توسعه و ارتقاى سطح علم و فناورى در کشور، توسعه کمى و کيفى نيروهاى متخصص در حوزه مديريت نمایندگی و بهبود بخشيدن به امور آموزشى در زمينه هاى مرتبط اقدام به توسعه فعاليت هاى خود نموده و برنامه های زیر را در دستور کار دارد.

برگزارى دوره هاى آموزشى، کارگاه ها و سخنرانى هاى ترويجى:
در راستاى توسعه کمى وکيفى نيروهاى متخصص در حوزه مديريت علم و تکنولوژى، واحد آموزش صنایع رباتیک آراد اقدام به برگزارى کارگاه ها، دوره هاى آموزشى و سمينارهاى تخصصى مى نمايد.

طراحى برنامه ها و سيلابس هاى آموزشى مورد نياز در کشور:
با توجه به ضرورت برخوردارى برنامه ها و سيلابس هاى آموزشى مديريت تکنولوژى از کيفيت مناسب، واحد آموزش صنایع رباتیک آراد نسبت به طراحى برنامه ها و سيلابس هاى آموزشى مورد نياز در کشور تلاش مى نمايد.

تشکيل بانک اطلاعاتى مدرسان ذیصلاح در هر حوزه:
واحد اموزش صنایع رباتیک آراد در راستاى برگزارى هر چه بهتر کارگاه ها و دوره هاى آموزشى اقدام به معرفى مدرسان خبره در اين حوزه مى نمايد.

برگزارى بازديدهاى علمى:
در راستاى ارتقاى کيفى بنگاه ها و متخصصان در حوزه مديريت تکنولوژى، واحد آموزش اين شرکت اقدام به برگزارى بازديدهاى علمى از واحدها و بنگاه هاى آموزشی مى کند.

وظیفه اصلی واحد آموزش حمایت از نمایندگان جهت برطرف نمودن مشکلات آموزشی آنها است.
واحد آموزش با وجود 10 اپراتور فعال به طور مداوم و پیوسته آماده ارائه خدمات به نمایندگان عزیز می باشند.
اپراتورهای واحد آموزش از افراد متخصص و توانمند بوده و با صبر و حوصله فراوان هدفی جز آموزش دقیق به نمایندگان و مدرسین آنها ندارند.
جناب آقای مهندس کربلایی مدیر واحد آموزش به کمک همکاران خود با تلاش شبانه روزی تمام همت خود را بر آن منعطف ساخته اند تا بتوانند نیازهای آموزشی نمایندگان را بر طرف نمایند.
ارتباط مداوم نمایندگان با واحد آموزش هم باعث ارتقای سطح آموزشی آنها خواهد شد و هم می توانند با سپرد بخشی از بار آموزشی مدرسین بر روی این واحد کار خود را در شهر محل اخذ نمایندگی گسترش دهند.

ان شاء الله

سامانه رايگان مشاوره پيامکي


twitter
google
linkedin
facebook
youtube
aparat
pinterest